Ξενώνας "Αγριοροδιές"

Καρυά
Δήμου Λύρκειας Αργολίδος

Κρατήσεις

Υπεύθυνος Κρατήσεων: Ιωάννης Καρκαλέμης

Ε-Μail: Karkalemis@gmail.com

Tαχυδρ.Διεύθυνση:
Ιωάννης Καρκαλέμης,
Ξενώνας Αγριοροδιές,
Τ.Κ. 21200 Καρυά,
Δήμου Λύρκειας Αργολίδος